Month: August 2017

Công ty truyền thông sản xuất phim giới thiệu doanh nghiệp

NetMedia là một trong những công ty truyền thông hàng đầu tại Việt Nam,chuyên cung cấp các giải pháp về thương hiệu cho doanh nghiệp.NetMedia cung cấp dịch vụ sản xuất phim tự giới thiệu doanh nghiệp Phim tự giới thiệu doanh nghiệp như một video profile, kết hợp sinh động hình ảnh và âm thanh […]